Eğitimin Önemi

                Eğitim tüm toplumların ihtiyacı olan,  bir toplumun direkt olarak kalitesini ve refahını etkileyen temel yapı taşlarından biridir. Çünkü yeni nesillerin eğitilmesi, onlara öğretilenler, aşılanan duygular çok kısa bir sürede topluma yansımakta ve hatta toplum verilen seviyedeki eğitime göre bir standarta sahip olmaktadır.

               Çocuklaraokullarda verilen eğitim kalitesi ve düzeyi arttıkça gençlerde daha bilgili, duyarlı, sorgulayıcı, üretken olanların arttığını görebiliriz.Eğitimin yanısıra okullarda verilen terbiye, ahlak, örf ve adetler o toplumun karakterinin devamı açısından son derece önemlidir. Tabi ki tüm bu eğitim ve öğretimin asıl başlangıç yeri ailedir. Bu konuda aileye çok iş düşer. İlk temelle birlikte başlayan ve devamındaki yaklaşık on altı yıllık eğitimle genç bireyleri olabildiğince iyi eğitmeli onlara özen gösterilmelidir.Bu eğitim süreci içerisinde bilgi öğrencilere eğlenceli bir hale getirilerek sunulmalıdır.

Zorla yapılan hiçbir şey kalıcı olmadığından eğer verimli sonuçlar almak istiyorsak ve geleceğe yönelik güzel beklentilerimiz varsa öncelikle öğrencilere sevdirerek ders çalışmayı öğretmeliyiz. Aileler de eğitim konusunda biliçlendirmeli, çocukları gayretlendirecek konuşmalarda ve davranışlarda bulunmalılar. Ayrıca aile ve öğretmenler öğrencilere güvendiklerini hissettirebilmeliler. 

               Sonuç olarak eğer bir çok Avrupa ülkesi gibi yüksek seviyede, çağdaş ve üretken bir toplum oluşturmak istiyorsak bunun en büyük adımı eğitim ile olmalıdır. Öyleki genç bireylere verilen önem ve ufukla beraber toplumumuz da  belli bir seviyeye ulaşmış olacaktır.

 

Yorum Yap